ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU "Szansa na sukces" - rekrutacja uzupełniająca II.

 

Informujemy że rekrutacja uzupełniająca do Projektu "Szansa na sukces" prowadzona od 29.06.2018 na podstawie REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "Szansa na sukces" (zmiana nr 3, obowiązująca od 27.06.2018) została zakończona z dniem 03.08.2018 r. na podstawie par. 4 (Procedura rekrutacji Uczestników Projektu) punkt 1 w/w Regulaminu.

 

Biuro projektu:

Preinkubator Akademicki PPNT

ul. Poznańska 2C, 35-084 Rzeszów

tel. 17 850 42 99, 17 850 42 98

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, oś priorytetowa:

VIII Integracja społeczna, numer i nazwa działania: 8.1

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.