Konkurs Junior Innowacji Podkarpacia 2018

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza ósmą edycję konkursu pn.: "JUNIOR INNOWACJI PODKARPACIA 2018”

Ideą konkursu jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych, zachęcanie studentów, absolwentów oraz młodych pracowników naukowych uczelni wyższych do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej charakteryzującej się wysoka innowacyjnością.
Celem Konkursu jest wyłonienie – spośród zgłoszonych przez Uczestników – najlepszego pomysłu na innowacyjne przedsięwzięcie biznesowe.

W konkursie mogą uczestniczyć wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne, będące studentami, absolwentami lub młodymi pracownikami naukowymi uczelni wyższych.

Termin nadsyłania zgłoszeń od 29.01.2018  do 02.03.2018. – wyłącznie na formularzach zgłoszeniowych pobranych ze strony Preinkubatora Akademickiego PPNT Aeropolis lub RARR S.A.                         Miejsce składania – Sekretariat RARR S.A. pok. 317

Konkurs będzie przeprowadzony w trzech etapach:

I Etap   –    Nabór, wstępna ocena zgłoszeń konkursowych, kwalifikacja do II etapu

II Etap  –    Czterodniowe szkolenie (bezpłatne) pod nazwą „Przedsiębiorczość w pigułce”  przeprowadzone dla 10 najlepszych uczestników Konkursu (wyłonionych przez Komisję Konkursową) następnie opracowanie przez każdego z Uczestników biznesplanu dla zgłoszonego wcześniej pomysłu.

III Etap  –   Prezentacja przez trzech finalistów – przed Komisją Konkursową -  przedsięwzięć biznesowych. Przyznanie przez Komisję pierwszego, drugiego oraz trzeciego miejsca.

W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe o wartości :

I  miejsce        –      ok. 4 500,00 zł

II miejsce         –     ok. 3 500,00 zł

III miejsce        –     ok. 2 000,00 zł

 

Dokumenty do pobrania: