KONKURS JUNIOR INNOWACJI PODKARPACIA 2016

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do udziału w konkursie JUNIOR INNOWACJI PODKARPACIA 2016, w ramach którego dla 3 laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 

- I miejsce i Tytuł Juniora Innowacji Podkarpacia 2016 - nagroda rzeczowa o wartości około 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych);

- II miejsce - nagroda rzeczowa o wartości około 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych);

- III miejsce - nagroda rzeczowa o wartości około 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

Konkurs Junior Innowacji Podkarpacia, organizowany jest przez  Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

 

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego pomysłu na innowacyjne przedsięwzięcie o charakterze biznesowym, spośród zgłoszonych przez Uczestników.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń do I etapu konkursu: od 25.01.2016 do 26.02.2016

Dokumenty do pobrania:

- REGULAMIN KONKURSU;

- FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

 

Dokumenty (Formularz Zgłoszeniowy wraz z odpowiednimi załącznikami) należy złożyć w Sekretariacie RARR S.A.,
ul. Szopena 51, pokój 317.
Tel.: 17 850 42 99

W Konkursie mogą uczestniczyć wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące autorami pomysłu na innowacyjne przedsięwzięcie o charakterze biznesowym, ponadto spełniające  przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a) będące studentami (studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych),

lub

b) będące absolwentami (nie dłużej niż 4 lata do momentu zgłoszenia się do Konkursu),

lub

c) będące młodymi pracownikami naukowymi podkarpackich uczelni wyższych (młody pracownik naukowy to osoba, która posiada dyplom magistra, nie ma tytułu doktora, ma do 4 lat doświadczenia w pracy badawczej po uzyskaniu tytułu magistra).