Aktualności

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych10.10.2017

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od 1 stycznia 2018 r. zmieni się sposób opłacania składek do ZUS. Nie będzie kilku wpłat na różne rachunki bankowe, zostanie wprowadzony jeden rachunek składkowy, na który będziecie Państwo opłacać wszystkie składki na: - ubezpieczenia społeczne, - ubezpieczenie zdrowotne, - Fundusz Pracy, - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, - Fundusz...

Półroczne płatne staże - zapraszamy do udziału w projekcie "Szansa na sukces"29.09.2017

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza od 1 września 2017 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE do udziału w projekcie „Szansa na Sukces”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, numer i nazwa działania: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Zapraszamy do udziału w projekcie „BIZNES INICJATOR”12.09.2017

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór do IV Edycji rekrutacji do projektu „BIZNES INICJATOR”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o naborze nr 1/SR/2017 na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach Projektu „GENERATOR KOMPETENCJI"01.09.2017

Rzeszowska Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w subregionie rzeszowskim w ramach Projektu „GENERATOR KOMPETENCJI – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych, dostępnych w BUR”

Puzzlingo: sposób na trafiony prezent. Startup inkubowany w ramach akceleratora StartInPodkarpackie.29.08.2017

Puzzlingo to serwis proponujący nową metodę sprzedaży (lub finansowania) drogich produktów. To odpowiedź na problemy trzech grup docelowych: osób otrzymujących nietrafione prezenty, gości niewiedzących, co kupić na prezent, oraz producentów i usługodawców oferujących wysokiej jakości produkty, którzy chcą dotrzeć do większej liczby klientów. Na Puzzlingo wszyscy wymienieni spotykają się i biorą...