Czym jest Preinkubator

Preinkubator Akademicki jest integralną częścią Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) utworzonego w celu podnoszenia konkurencyjności gospodarki, wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz zarządzania zasobami wiedzy i kapitału. Preinkubator powstał dzięki realizacji przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. projektu p/n „Utworzenie Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego PPNT – Etap I”. Inwestycję sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 – 2006, Działanie 1.3

Preinkubator Akademicki jest integralną częścią Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) utworzonego w celu podnoszenia konkurencyjności gospodarki, wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz zarządzania zasobami wiedzy i kapitału. Preinkubator powstał dzięki realizacji przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. projektu p/n „Utworzenie Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego PPNT – Etap I”. Inwestycję sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 – 2006, Działanie 1.3 „Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm”. Podkarpacki Park Naukowo Technologiczny otrzymał nazwę AEROPOLIS. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł ponad 47 mln zł.
Obecnie AEROPOLIS zajmuje teren o powierzchni ok. 166 ha i swym zasięgiem obejmuje cztery strefy:
• S1 – obszar ok. 70 ha, teren Gminy Trzebownisko w obrębie miejscowości Jasionka i Tajęcina,
• S1-3 – obszar ok. 48 ha, teren Gminy Trzebownisko (Jasionka) i Gminy Głogów Małopolski (Rudna Mała),
• S2 – obszar ok. 48 ha, teren Gminy Głogów Małopolski w obrębie miejscowości Rogoźnica i Wola Cicha,
• S3 – Politechnika Rzeszowska - budynek Preinkubatora Akademickiego PPNT.
 
Baza materialna Preinkubatora Akademickiego Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego:
• budynek Preinkubatora - zlokalizowany na terenie Kampusu Politechniki Rzeszowskiej, na działce  o powierzchni ok. 27 arów,
• powierzchnia całkowita budynku wynosi 1 050 m², powierzchnia użytkowa 997 m²,
• 14 pomieszczeń wewnątrz budynku - zaopatrzonych w niezbędne instalacje i umeblowanie, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej (sala konferencyjna, 8 pomieszczeń usługowych, 3 hale produkcyjno – usługowe, 3 pokoje biurowe, sieć komputerowa).

Misja Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego
Misja Preinkubatora Akademickiego PPN-T

Misją PPNT jest stymulowanie wielofunkcyjnego rozwoju województwa podkarpackiego w oparciu o idee innowacyjności i transferu technologii poprzez synergiczne wykorzystanie regionalnego potencjału naukowo-badawczego, gospodarczego oraz infrastrukturalnego.

Preinkubator ma oferować kompleksowe wsparcie dla studentów, absolwentów oraz kadry naukowej wyższych uczelni z regionu Podkarpacia przygotowujące ich do funkcjonowania w warunkach wolnorynkowych.

Główne cele powołania Preinkubatora Akademickiego PPNT:
• stworzenie atrakcyjnych warunków do prowadzenia działalności biznesowej poprzez powstanie Preinkubatora, w którym przedsiębiorcy zostaną otoczeni opieką ekspertów od zarządzania, marketingu, finansów itp.,
• zintensyfikowanie współpracy między nauką i przemysłem,
• wsparcie badań stosowanych w istniejących uczelniach i instytutach,
• budowa elastycznych powiązań nauki z praktyką gospodarczą, inicjowanie kontaktów i transferu technologii,
• przełamywanie barier współpracy środowiska naukowego z przedsiębiorcami,
• koncentracja instrumentów wsparcia przedsiębiorczości technologicznej oraz rozwoju małych i średnich innowacyjnych przedsiębiorstw, poprzez programy pomocy finansowej, technicznej i doradczej,
• koncentracja wyspecjalizowanych w działaniach innowacyjnych zasobów ludzkich i finansowych.

Dopełnieniem działań RARR związanych ze stworzeniem podstaw infrastrukturalnych i osiągnięciem założonych celów powołania Preinkubatora Akademickiego PPNT była późniejsza realizacja projektu p/n „Preinkubator Akademicki Podkarpackiego Parku Naukowo- Technologicznego platformą tworzenia i rozwoju współpracy w zakresie innowacji” - projekt własny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy.

Prev Next

Platforma Startowa - START IN PODKARPACKIE zaprasza do składania formularzy aplikacyjnych.

15.01.2019
Od 2 stycznia 2019 roku trwa nabór do Platform Startowych.

Uwaga!!! Wolne pomieszczenia w Preinkubatorze Akademickim

06.08.2018
Ogłaszamy nabór wniosków do Preinkubatora Akademickiego

ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU "Szansa na sukces" - rekrutacja uzupełniająca II.

03.08.2018
Informujemy że rekrutacja uzupełniająca do Projektu "Szansa na sukces" prowadzona od 29.06.2018...

Konkurs "INNOWATOR PODKARPACIA" XIX edycja

31.07.2018
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa...

Beneficjenci Preinkubatora

Obecnie w Preinkubatorze Akademickim PPN-T działa:

  • 8 firm
  • 1 laboratorium.
Prev Next

Dokumenty do pobrania

Preinkubator Akademicki działa w oparciu o następujące dokumenty:

Preinkubator Akademicki działa w oparciu o następujące dokumenty: