Czym jest Preinkubator

Preinkubator Akademicki jest integralną częścią Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) utworzonego w celu podnoszenia konkurencyjności gospodarki, wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz zarządzania zasobami wiedzy i kapitału. Preinkubator powstał dzięki realizacji przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. projektu p/n „Utworzenie Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego PPNT – Etap I”. Inwestycję sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 – 2006, Działanie 1.3

Preinkubator Akademicki jest integralną częścią Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) utworzonego w celu podnoszenia konkurencyjności gospodarki, wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz zarządzania zasobami wiedzy i kapitału. Preinkubator powstał dzięki realizacji przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. projektu p/n „Utworzenie Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego PPNT – Etap I”. Inwestycję sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 – 2006, Działanie 1.3 „Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm”. Podkarpacki Park Naukowo Technologiczny otrzymał nazwę AEROPOLIS. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł ponad 47 mln zł.
Obecnie AEROPOLIS zajmuje teren o powierzchni ok. 166 ha i swym zasięgiem obejmuje cztery strefy:
• S1 – obszar ok. 70 ha, teren Gminy Trzebownisko w obrębie miejscowości Jasionka i Tajęcina,
• S1-3 – obszar ok. 48 ha, teren Gminy Trzebownisko (Jasionka) i Gminy Głogów Małopolski (Rudna Mała),
• S2 – obszar ok. 48 ha, teren Gminy Głogów Małopolski w obrębie miejscowości Rogoźnica i Wola Cicha,
• S3 – Politechnika Rzeszowska - budynek Preinkubatora Akademickiego PPNT.
 
Baza materialna Preinkubatora Akademickiego Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego:
• budynek Preinkubatora - zlokalizowany na terenie Kampusu Politechniki Rzeszowskiej, na działce  o powierzchni ok. 27 arów,
• powierzchnia całkowita budynku wynosi 1 050 m², powierzchnia użytkowa 997 m²,
• 14 pomieszczeń wewnątrz budynku - zaopatrzonych w niezbędne instalacje i umeblowanie, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej (sala konferencyjna, 8 pomieszczeń usługowych, 3 hale produkcyjno – usługowe, 3 pokoje biurowe, sieć komputerowa).

Misja Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego
Misja Preinkubatora Akademickiego PPN-T

Misją PPNT jest stymulowanie wielofunkcyjnego rozwoju województwa podkarpackiego w oparciu o idee innowacyjności i transferu technologii poprzez synergiczne wykorzystanie regionalnego potencjału naukowo-badawczego, gospodarczego oraz infrastrukturalnego.

Preinkubator ma oferować kompleksowe wsparcie dla studentów, absolwentów oraz kadry naukowej wyższych uczelni z regionu Podkarpacia przygotowujące ich do funkcjonowania w warunkach wolnorynkowych.

Główne cele powołania Preinkubatora Akademickiego PPNT:
• stworzenie atrakcyjnych warunków do prowadzenia działalności biznesowej poprzez powstanie Preinkubatora, w którym przedsiębiorcy zostaną otoczeni opieką ekspertów od zarządzania, marketingu, finansów itp.,
• zintensyfikowanie współpracy między nauką i przemysłem,
• wsparcie badań stosowanych w istniejących uczelniach i instytutach,
• budowa elastycznych powiązań nauki z praktyką gospodarczą, inicjowanie kontaktów i transferu technologii,
• przełamywanie barier współpracy środowiska naukowego z przedsiębiorcami,
• koncentracja instrumentów wsparcia przedsiębiorczości technologicznej oraz rozwoju małych i średnich innowacyjnych przedsiębiorstw, poprzez programy pomocy finansowej, technicznej i doradczej,
• koncentracja wyspecjalizowanych w działaniach innowacyjnych zasobów ludzkich i finansowych.

Dopełnieniem działań RARR związanych ze stworzeniem podstaw infrastrukturalnych i osiągnięciem założonych celów powołania Preinkubatora Akademickiego PPNT była późniejsza realizacja projektu p/n „Preinkubator Akademicki Podkarpackiego Parku Naukowo- Technologicznego platformą tworzenia i rozwoju współpracy w zakresie innowacji” - projekt własny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy.

Prev Next

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór do II Edycji rekrutacji do projektu „BIZNES INICJATOR”

12.01.2017
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór do II Edycji rekrutacji do projektu...

Zapraszamy na śniadanie startupowe - 13 stycznia 2017 - w Preinkubatorze Akademickim PPN-T.

03.01.2017
Jesteś starupowcem? A może masz ochotę porozmawiać z innymi o swoim pomyśle na biznes? Chcesz...

Warsztat pt. „Wykorzystanie nowoczesnych metodologii w zarządzaniu Start-up’em”.

16.12.2016
09.12.2016 r. w Preinkubatorze Akademickim PPN-T, ul. Poznańska 2C, 35-084 Rzeszów odbył się...

Zmiana Regulaminu Preinkubatora Akademickiego PPN-T

01.12.2016
Informujemy, że od dn. 01.12.2016 r. nastąpiła zmiana Regulaminu Preinkubatora Akademickiego...

Beneficjenci Preinkubatora

Obecnie w Preinkubatorze Akademickim PPN-T działa:

  • 10 firm,
  • 1 osoba fizycza,
  • 1 laboratorium.
Prev Next

Dokumenty do pobrania

Preinkubator Akademicki działa w oparciu o następujące dokumenty:

Preinkubator Akademicki działa w oparciu o następujące dokumenty: